Det eneste, vi aldrig får nok af, er kærlighed, Og det eneste, vi aldrig giver nok af, er kærlighed

Parterapi kan hjælpe parret til:

  • finde nye handlemuligheder
  • komme ud af fastlåshed
  • partnerens velbefindende er lige så vigtigt som ens eget
  • lære at skabe tryghed for partneren
  • Bevidst at kunne udøve og træne intimiteten, lidenskaben, kontakten og kommunikationen
  • Bevidst at overveje hvilke handlinger, der bringer os tættere på hinanden, og hvilke der får os til at vende os væk fra hinanden.

 

Parforholdet er værdifuldt og betydningsfyldt. Parterapi kan være med til at få overblik over konflikternes oprindelse, og hjælpe parret til at opnå nye måder at håndtere konflikter. Således at de i stedet kan danne grundlag for en udvikling i parforholdet, hvor parret udvikler evnen til at mødes, - i stedet for at gå væk fra hinanden.

Biologisk er vi født til at være sociale væsner. Vi er født til at udvikle os i en relation. 

Vi udvikler os når vi bliver stimuleret, spejlet og rummet i første omgang af mor og far. Siden i andre relationer, især dem vi knytter os til.

 

Det kan være krævende at bevare et godt parforhold. Vi møder de gamle tilknytningsproblematikker og kan have svært ved at forstå, hvorfor de samme problemer opstår igen og igen. 

Jeg anvender elementer fra imagoterapi og psykodynamisk reference.

 

Kontakt mig