banebrydende psykodynamisk terapi

 

Intensiv Dynamisk Korttids psykoterapi er baseret på, at klient og psykoterapeut arbejder intenst samme, for at klienten kan nå sit mål. 

Metoden bygger på forskning gennem 50 år, hvilket er medvirkende til at skabe evidens for mærkbar og varig forandring i forhold til de problemer, klienten har. 

 

Terapiforløbet indledes med 

  • Klarlægning af problemstillinger
  • Mål og forløb aftales

 

Hvornår kan vi bruge ISTDP?

  • Depression. Depression kan have forskellige grader, denne terapiform kræver at klienten har energi til at arbejde med dig selv. 
  • Angst. Angst-tilstande, præstationsangst, social angst 
  • Stress. Stress er en angst lignende reaktion, der opstår pga. overbelastning.
  • Selvskadende adfærd: cutting, spiseforstyrrelser, misbrug, man retter alt mod sig selv og/eller er ekstremt optaget af, hvad andre tænker
  • Uhensigtsmæssige adfærdsmønstre lavt selvværd eller uoverkommelighedsfølelse. problemer med at sige fra eller udtrykke sin mening. Eller det kan være den modsatte del af spekteret nemlig at være: eksplosiv , aggressiv , taler nedsættende eller sarkastisk, udøver fysiks og psykisk vold.
  • Psykiske vanskeligheder der kommer til udtryk gennem fysiske problemer med smerter, svimmelhed, søvnforstyrrelser m.m. Her forudsætter behandlingen naturligvis en fysiologisk udredning.
  • Personlighedsforstyrrelse

 

Baggrunde for lidelserne:

Der kan være mange årsager til lidelserne. Nogle gange er de kendte, f.eks. at man har været udsat for vold, seksuelle overgreb eller anden tydelig omsorgssvigt.

Men tit er årsagerne ukendte, og skyldes mere utydelige eller komplicerede mønstre med manglende følelsesmæssig nærhed.  udgangspunktet for det psykoterapeutiske arbejde, da er personens problemer, som de optræder i livet.

 

Kontakt mig