Baggrund for ISTDP

Dansk Davanloo Institut  (DDI) er en del af et internationalt samarbejde med Dr. Habib Davanloo, klinisk forsker og Professor Emeritus fra McGill universitet i Montreal, Canada.

DDI har siden februar 2004 været anerkendt og registreret af Dr. Davanloo og hans Foundation i Montreal. Alle DDI´s aktiviteter foregår  i samarbejde med Dr. Davanloo.

Hvad kendetegner ISTDP?

ISTDP er en hurtig virkende form for psykoterapi, som har til hensigt at skabe hurtige og gennemgribende forandringer i forhold til en bred vifte af psykologiske problemer, selvdestruktiv adfærd og relationelle vanskeligheder.

Metoden er kendetegnende ved at være en særlig effektiv måde at fjerne grundlæggende vanskeligheder og lave vedvarende forandringer i livet.

ISTDP – Intensiv Short-Term Dynamic Psychotherapy – er en meget effektiv form for psykodynamisk terapi, der er udviklet fra begyndelsen af 60`erne af Professor Habib Davanloo M.D. McGill Universitet i Montreal, Canada og Montreal General Hospital. Metoden er udviklet på baggrund af audiovisuel dokumentation og empirisk forskning.

Resultatet af Dr. Davanloo´s arbejde har ført til en total revideret opfattelse af metapsykologien for det ubevidste. Det har givet en dybere forståelse af de ubevidste strukturer og dynamiske kræfter, og den betydning disse kræfter har i vores liv. 

Dr. Davanloo har udviklet en teknik til hurtig og direkte adgang til den psykopatologiske organisation i det ubevidste og dermed mulighed for at skabe bevægelighed i karakterstrukturen.   

Målet med ISTDP er en gennemgribende karakterologisk forandring, således at klienten kan mestre vanskeligheder med følelsesmæssige reguleringer og frigøre den dybe menneskelige evne til intimitet og nærhed. 

 Arbejdet koncentrerer sig om at ophæve modstanden mod følelsesmæssig nærhed og samtidig styrke ”den ubevidste terapeutiske alliance”. ”Den ubevidste terapeutiske alliance” er den del af klienten, der søger frihed, nærhed og forandring i sit liv.

Det drejer sig således om at mobilisere klienten til at gå imod sit eget forsvar og rumme den angst, der er knyttet til ubevidste følelser. Resultatet af dette er en dyb oplevelse af ubevidste følelser (raseri, skyld, sorg og kærlige følelser). Passagen af følelser er en fysisk oplevelse. Passagen forløser spændinger i muskulaturen og faciliterer en ophævelse af fortrængninger.

Herefter laves en kognitiv analyse af fortidige traumer, som klientens ubevidste viser, traumer der har haft negativ indflydelse på livsudfoldelsen. Klienten får således mulighed for at forstå egne destruktive handlemønstre og deres oprindelse.

Dr.Davanloos forskning har vist, at især oplevelsen af skyld er afgørende for at skabe varige personligheds forandringer. Selve skyldspassagen er en meget smertelig oplevelse både fysisk og psykisk. 

Den specielle teknik, Dr. Davanloo har udviklet for at mobilisere den ubevidste terapeutiske alliance og til at håndtere modstanden, er direkte og meget kraftfuld. Teknikken inddrager komplekse overføringsfølelser, som en vigtig drivkraft til at låse op for det ubevidste. Dette har desuden den vigtige effekt, at udviklingen af overføringsneurose undgås.

Klienten motiveres til at tage maksimalt ansvar for ophævelse af f.eks. afhængighedsmønstre, depressive mekanismer eller karakterforsvar, der blokerer for meningsfuld kommunikation med andre mennesker. Terapeuten og klienten arbejder således i et tæt makkerskab. Terapeuten er yderst aktiv i den terapeutiske proces, hjælper og motiverer klienten til at samle vilje og mod til at kæmpe for egen frihed. 

Teknikken kan bruges til at behandle alle former for psykoneurotiske forstyrrelser, karakterforstyrrelser, depressioner og angsttilstande.

Ved klienter som har en lav angsttolerance benyttes en gradueret teknik.

ISTDP-terapeuten er udstyret med en gedigen viden om metapsykologien af det ubevidste, og har et solidt kendskab til egne evner til at arbejde med følelsesmæssige processer samt en række præcise terapeutiske og tekniske færdigheder.

Hvem er Habib Davanloo, M.D.?

Habib Davanloo er iransk født psykiater, som oprindelig blev uddannet kirurg og senere uddannet i klassisk psykoanalyse på Harvard universitet. Hans forskning og undervisningskarriere begyndte i 1960’erne fra McGill universitet i Montreal i Canada.

Dr. Davanloo er en af de første, der videofilmede den terapeutiske proces og systematisk analyserede båndene. Baseret på denne systematiske analyse af den terapeutiske proces, beskrev Dr. Davanloo en ny og uddybende metapsykologi for det ubevidste.

Det banebrydende i Dr. Davanloos forskning vedrørende metapsykologien er blandt andet:

Dr. Davanloo iagttog at ubevidste fortrængte følelser ledsages af ubevidst angst. Han fandt tre forskellige kanaliseringer af ubevidst angst: enten i den tværstribede muskulatur, i den glatte muskulatur eller som kognitive forstyrrelser.

Angstens kanalisering indgår som redskab til diagnosticering og bruges aktivt under hele behandlingsprocessen.

Dr. Davanloo iagttog desuden, at følelserne i kroppen følger ganske bestemte neurobiologiske baner, fx starter oplevelsen af vrede fysiologisk set i bunden af bækkenet, breder sig op i brystet og ud i armene og dernæst benene.

Dr. Davanloo har beskrevet, hvorledes alle følelser har 3 komponenter:

  • Et kognitivt element: jeg er vred.
  • Et fysiologisk element: jeg mærker styrke i mine arme.
  • Et motorisk element: jeg har lyst til at angribe dig.

Som det centrale i Dr. Davanloos metapsykologi af det ubevidste beskriver han, hvordan klienten oplever en bølge af skyld efter oplevet raseri. Denne skyld er et produkt af den omstændighed, at det morderiske raseri var rettet mod en person, der er elsket, og som klienten har været dybt afhængig af (forældre, vigtige omsorgsgivere). Oplevelsen af skyld en er smertefuld oplevelse og ifølge Dr. Davanloo den vigtigste ingrediens i symptomdannelse og karakter vanskeligheder.

Ved dræning af skylden opgives selvdestruktive symptomer og forsvar og klienten kan trygt hengive sig til behovet for nærhed, tilknytning og kærlighed.

Disse nøjagtige og registrerbare parametre giver terapeuten mulighed for at arbejde meget præcist med klienten.  

Arbejdet er fortsat i gang for at forfine, udvide og udvikle forskningen. Arbejdet med forskning, træning og supervision forsætter i de grupper Dr. Davanloo har etableret i Montreal, Canada, Italien, Tyskland og Danmark.

Uddannelse og træning i ISTDP

DDI har udarbejdet et træningsprogram for psykologer, psykoterapeuter og psykiatere.

DDI tilbyder en international certificeret psykoterapeutisk uddannelse i Dr. Davanloo’s ISTDP. Uddannelsen bygger på DDI’s vedtægter og foregår i grupper med ca. 8 personer i hver gruppe.

Uddannelsen varer mindst 3 år og består af:

  • Grundkursus: består af 4 undervisningsdage i Davanloos metapsykologi samt en video supervisionsdag.
  • Træningen: 9 mobiliseringsworkshops / trænings moduler af 3-5 dages varighed fordelt over 3 år
  • Videosupervision: supervision af egen klienter, individuelt eller i gruppe. I alt 18 supervisioner over 3 år

I træningsforløbet og supervisionen lægges der vægt på teknikkerne i den terapeutiske metode, viden om metapsykologi samt udvikling af terapeutens eget ubevidste. 

Supervisionen i DDI varetages af Dr. Sandro Rosseti, som siden 1991 har været i uddannelse og træningsforløb hos Dr. Davanloo. Dr. Sandro Rosetti har superviseret DDI siden starten af instituttet 2004.

Interesserede kan henvende sig til:

ISTDP-psykoterapeut Lisa Jeremiassen

info@lisa-jeremiassen.dk, 30247214

 

Forespørgsel vedr. supervision, undervisning og præsentation kan henvende sig til ovenstående.