Familieterapi

Vi har brug for at mærke at vi hører til.

Familien er et sted, hvor vi har brug for tryghed at føle at vi hører til. Når der er tryghed, hjælper det os til at være i og udvikle os i vigtige relationer, som parforhold og nære venskaber og fællesskaber med andre.

Indimellem kan livet være svært, også i samspillet i familien.

Det kan være svært for familien selv at se, hvad der sker i relationerne og mønstrene i familien.

Familien er som en organisme, vi er forbundne og påvirker hinanden, både med det gode og det svære.

Børn har brug for at deres forældre er de piloter der giver tryghed og ved hvor vi skal hen. At de voksne bevarer overblikket undervejs, så børnene ikke bliver urolige, og angste for om der er styr på familieflyet, eller om der er mulighed for at styrte ned. Eller at falde ud.

Familieterapi, kan hjælpe familien til at komme videre, når der er tegn på at dit barn mistrives.

Fysiske tegn på mistrivsel:

 • Ondt i maven
 • Ondt i hovedet
 • Stor uro
 • Adfærdsændringer der kan være tegn på mistrivsel:
 • Forandret søvn
 • Koncentration
 • Impulser
 • Dit barn føler sig misforstået
 • Sansefølsomhed
 • Skyldfølelse og selvbebrejdelse
 • Udadreagerende adfærd og konflikter
 • Indelukket adfærd
 • Isolation
 • Tristhed
 • Angst og bekymring
 • Ensomhed
 • Fravær
 • Mobning 

Hvordan foregår familieterapi?

Børn, unge og deres forældre.

Step 1

Der laves en vurdering af behovet for behandling.

 • Gennem samtaler med barnet/ den unge
 • Samtaler med forældre eller andre primær voksne.

Step 2.

 • Behandlingsplan præsenteres for forældre.
 • Barnet / den unge: antal mødegange for barnet/ den unge. Samt formål og indhold.
 •  
 • Forældrene: Følelsesmæssigt overblik over barnets struktur og reaktionsmønstre.

Hvilke handlemuligheder ser vi, for at ændre den følelsesmæssige kontakt.

Step 3.

 • Forældrene: Tilbud om overblik over egne reaktionsmønstre, der kan have indflydelse på barnets trivsel.
 • Vurdering af om forældrene har brug for hjælp til bedre kontakt med hinanden. Hvordan samarbejder de om barnet/ den unge
 • Tilbud om vejledning i kontakt med barnet og antaget antal mødegange.
 • Analyse og status med forældre.

Step 4.

 • Efterfølgende opfølgning med forældrene. hvad virker, hvad virker/ virker ikke i praksis.
 • Er der brug for yderligere tiltag?
 • Afsluttes med status.

Metodisk arbejder jeg systemisk, mentaliserende og psykodynamisk med familier i terapi.

Terapien varer: 1 ½ time

Hvad kan være årsag til problemerne i familien?

Vanskeligheder kan opstå i Familier med:

 • Mistrives hos børn eller voksne.
 • Familier med angste børn eller unge
 • Sammenbragte familier
 • Adoptivfamilier
 • Plejefamilier

 Familier:

Alle medlemmer af familien har stor betydning for, at den enkelte i familien trives, udvikler sig og har det godt. Vi er født med evnen til at mærke vores følelser og behov, vi udvikler os i relationer især med vores primær voksne. Familien er et system, hvor alle er afhængige af hinanden.

 • Sammenbragte familier:

Blodets bånd har stor betydning for alle medlemmer af familien. At blodets bånd er stærkt kan nogen gange skabe vanskeligheder i sammenbragte familier, hvis dette faktum ikke må være italesat eller tydeligt.

 • Adoptivfamilier

Vanskeligheder i adoptivfamilier kan findes i den tidlige tilknytning. Vi er præget af det tidlige tilknytningsmønster, som tages med ind i ”den nye familie” kroppen og jeget husker vores tidlige oplevelser. Ofte vil barnet have oplevet et svigt ved det faktum at det af forskellige grunde har været nødt til at forlade sin ”første familie”. Symptomerne kan være   ubevidste. og nogle gange er der hjælpe at hente? Ja. Det er vigtigt at barnet kender sin historie og at der ikke ligger usagte ting. Usagte ting og fortielser medfører en grad af ”savn” i jeget, som længes efter at kunne mærke om det der bliver sagt er sandt, at barnet kan få en bekræftelse på at det de føler er sandt og i orden. Uhensigtsmæssige psykiske mønstre kan vise sig på mange måder.

Symptomerne kan være:

 • Tilknytningsforstyrrelser, som kan betyde angst for tilknytning og kærlige følelser.
 • Lav tolerance i forhold til konflikter
 • Lavt fysisk og mentalt energiniveau
 • Angst set i form af kaotisk tankegang,
 • Tendens til at give andre skylden
 • Spiseforstyrrelse
 • Koncentrationsproblemer