Supervision for teams. Undervisning, udvikling af relationer og kontakt.

Supervision for teams har til formål at:

  • At styrke arbejdsmiljøet
  • Udvikling af trivsel og samarbejde
  • Udvikling af et refleksivt miljø
  • At udvikle konstruktiv kommunikation kan blive hjælp til selvhjælp
  • Kvalificering af arbejdskulturen og samarbejdet
  • At skabe tillid, kontakt, og arbejdsglæde

Målgruppen for supervision er pædagoger, lærere, social- og sundhedspersonale samt sygeplejersker, læger og soldater samt ansatte i politiet.

Gennem indsigt, viden og øvelser vil personalet få forståelse og overblik over de mekanismer, der bevirker, at vi kan blive fyldte af andre menneskers følelser / problemer. Dette vil hjælpe personalet til at stå ved sig selv, adskille egne følelser fra borgernes, og dermed føle sig mere fri.

At de ikke bliver ”hængende” og slidt af ”dårlig samvittighed”.

Men i stedet får fornyet energi og empati i forhold til borgeren og hinanden.

Et fælles udgangspunkt er at:  ”Alle har ret, ingen har helt ret!”

Undervisningen foregår i en vekselvirkning imellem teori og øvelser.

Øvelserne er med til at skabe en oplevelse, der integrerer, det teoretisk stof.

Supervision og undervisning indeholder:

Den enkelte medarbejder får lejlighed til at reflektere over egen praksis, der vil blive lagt vægt på at skabe et fælles sprog og bevægelsesretning for at understøtte et arbejdsmiljø med tillid og empati.

Medarbejderne giver i det daglige arbejde meget nærvær og følelsesmæssig kontakt og bliver både påvirket og presset af borgerens følelser og reaktioner. Vi sætter fokus på medarbejdernes egne følelser, hvilket kan skabe/bevare et højt niveau af fornyet empati og sund dømmekraft. Der skabets fornyet overblik indblik i nye handlemuligheder.

Relationens og kontaktens betydning ses både i forhold til borgeren og kollegialt samarbejde.