Uddannelse til ISTDP-psykoterapeut 2023 Ved Dansk Davanloo Institut

Vi tilbyder uddannelse for psykologer, psykiatere, læger og psykoterapeuter i  Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy.

Godkendt af stifter og professor Habib Davanloo.  

Uddannelsen indeholder:  

  • Grundkursus: består af 4 undervisningsdage i Davanloos metapsykologi samt en video supervisionsdag.
  • Træningen: 9 mobiliseringsworkshops / trænings moduler af 3-5 dages varighed fordelt over 3 år
  • Videosupervision: supervision af egen klienter, individuelt eller i gruppe. I alt 18 supervisioner over 3 år

I efteråret 2023 tilbyder vi grundkursus og et trænings/ mobiliserings modul

Grundkursus indeholder: Metapsykologi og ISTDP metodens tekniske elementer.

Deltagerne vil få en grundig undervisning i metapsykologien, og metodens tekniske elementer. Undervisningen er en kombination af teoretisk undervisning og videoklip, der viser de forskellige tekniske begreber samt øvelser. Der udleveres undervisnings kompendium på dansk. Grundkursus er obligatorisk

Underviser og supervisor: ISTDP-psykoterapeut Lisa Jeremiassen.

Træning/ mobiliseringsworkshop indeholder:

Træning/mobiliserings modulerne afholdes under lederskab af Dr. Sandro Rosseti, Italiensk psykiater fra det Italienske Davanloo institut. Dr. Sandro Rosseti har samarbejdet med Davanloo siden 1991 og Dansk Davanloo institut siden 2008.

Hvert modul indeholder live træning af metoden under live supervision af Sandro Rosseti.

Mobilisering afholdes 3 gange årligt.

Kontakt: info@lisa-jeremiassen.dk / 30247214